Wandelen voor ADCA en ‘op de koffie’

De wandel-rol groep

De wandel-rol groep verzorgt binnen heel Nederland korte, gezellige wandelingen voor ADCA/SCA patiënten. Met de wandelacties worden inkomsten verworven, die na aftrek van de kosten, voor verschillende doeleinden bestemd zijn.

  1. De opzet van de wandel-rol groep is in de eerste plaats contact tussen de deelnemers en actief bezig zijn, rekening houdend met ieders mogelijkheden. Het uitgangspunt is dat iedereen mee kan doen en dat alle ondersteunende voorzieningen zijn toegestaan. Er wordt gewandeld in een aangepast tempo over een gemiddelde afstand van 4 km.
  1. Voor deelname vraagt de wandel-rol groep een minimale bijdrage. De bijdrage voor deelname aan een wandelactie mag nooit een belemmering zijn. Eventueel kan over de bijdrage tevoren contact opgenomen worden met de organisatie.
  1. Deze bijdragen komen ten goede aan een voor deze activiteiten opgericht wandelfonds. Het geld in het wandelfonds wordt in de eerste plaats gebruikt om leden van de ADCA vereniging te ondersteunen met artikelen die met korting aangeschaft kunnen worden en voor de aanschaf van materiaal voor de vereniging ter ondersteuning van haar doelstellingen. Het wandelfonds zal maximaal € 2.000 bevatten, het meerdere komt ten goede aan wetenschappelijk onderzoek.
  1. Om het doel van het wandelfonds te steunen zal geprobeerd worden om individuele sponsors te vinden die bijvoorbeeld per kilometer bijdragen. Om Sponsors te vinden willen we graag ondersteuning bieden.
  1. Om iedereen in de gelegenheid te stellen mee te doen aan de wandel-rol groep, worden verschillende provincies uitgekozen. In principe zal er op iedere 2e zaterdag van de maanden april-oktober een wandeling georganiseerd worden.
  1. De wandel-rol tochten hebben ook tot doel om meer media aandacht te trekken.
  1. De deelname is voor eigen risico. Bij de vijfde deelname wacht er een leuke attentie.
  1. In de maanden dat er niet gewandeld wordt, is er een ‘’Op de koffie’’ bijeenkomst op een gezellige en steeds wisselende locatie.

De contactpersoon binnen het bestuur voor de wandelingen is Els Zwetsloot. Als u vragen heeft, zich wilt aanmelden of om een andere reden contact wilt opnemen kan dat via wandelen@ataxie.nl. Op de kalender en bij de evenementen vindt u meer informatie over precieze tijd en locatie..

Pin It on Pinterest