Wetenschappers!!

Als WO-cie komen wij graag in contact met u als wetenschapper. Als u een onderzoeksaanvraag wilt indienen bij een subsidiegever, bedenk dan tijdig wat wij voor u zouden kunnen betekenen. Wij kunnen meedenken en meewerken aan disseminatie van de resultaten. Wij kunnen betrokken zijn bij het werven van deelnemers. Ook kunnen wij uw onderzoek beoordelen op voldoende aandacht voor het perspectief vanuit de patiënt. Voor sommige typen onderzoek is ondersteuning vanuit de patiëntenvereniging zelfs verplicht. Het kan zijn dat aan onze ondersteuning kosten verbonden zijn. Deze kosten kunt u verwerken in uw onderzoeksaanvraag.

Omdat informatievoorziening naar onze leden over de laatste ontwikkelingen in wetenschappelijk onderzoek een van onze kerntaken is, ontvangen wij graag van u een kort stukje in voor de patiënt begrijpelijke taal, als u nieuwe resultaten heeft.

Als er vanuit onze vereniging financiering beschikbaar komt voor onderzoek informeren wij u graag hierover. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met penningmeester@ataxie.nl.