Landelijke contactdag

In de maanden april, mei of juni organiseren we jaarlijks de landelijke contactdag. Op deze dag is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. De invulling van deze dag verschilt per jaar, maar heeft altijd als doel om ondersteuning te bieden. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld informatie uit te wisselen over de nieuwste (medische) ontwikkelingen, of door juist stil te staan bij de gevolgen die de ziekte heeft en hoe hier mee om te gaan.

De landelijke contactdag heeft een informeel karakter en is vrij te bezoeken voor alle leden van de vereniging. Daarnaast kan deze contactdag zeker van betekenis zijn voor mantelzorgers, familie en overige betrokkenen.

Voorafgaand aan de landelijke contactdag vindt de algemene ledenvergadering plaats. De landelijke contactdag wordt door het bestuur georganiseerd, als u hierover contact met ons wilt opnemen kan dit via info@ataxie.nl.
Meer informatie over deze dag en de invulling kunt u vinden in de agenda.