Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 02/06/2018
10:30 - 17:00

Locatie
Hotel Bergse Bossen.

Categorieën


Aan de leden van de ADCA vereniging

Hierbij nodigt het ADCA bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en de LandelijkeContactDag. Dit jaar heeft het bestuur voor de locatie de Bergsebossen, Traay 299, Driebergen gekozen.

Datum:      02 juni 2018
Aanvang:   10.30 uur
Locatie:     Bergsebossen, Traay 299, Driebergen

Programma
10:30 uur. Ontvangst met koffie
11:00 uur Algemene Leden vergadering
12:45 uur Lunchpauze
13:45 uur Aanvang leden contact dag

Algemene Ledenvergadering:

Agenda met onder andere
Notulen ALV d.d. 2017: Volg de link voor de concept notulen
Jaarverslag 2017: Volg de link voor het gehele jaarverslag
Bestuurswijzigingen
per 02 juni 2018 aftredend en niet herkiesbaar Henk van Lambalgen
Per 02 juni 2018 aftredend en herkiesbaar Gerard Kulker
Exemplaren van het jaarverslag met daarin opgenomen het financiële jaarverslag zijn tijdens de vergadering beschikbaar. Eventueel kan het ook per post toegezonden worden. Op de vergadering en op de website zullen de vergaderstukken ook beschikbaar zijn.

Aanvang ledencontactdag

13:45 uur Sprekers deze middag zullen zijn:
– 2 leden van de MAR met ontwikkelingen rondo ADCA/Ataxie
– Gerard Kulker, onderwerp: Levenskunst, omgaan met jezelf

14:45 uur  Korte pauze
15:00 uur  Panel voor beantwoording van vragen, bestaande uit MAR leden en sprekers van deze middag. U wordt verzocht om zo mogelijk, vragen van te voren schriftelijk bij het bestuur in te dienen.
15:45 uur  Afronding van de landelijke contactdag
16:15 uur Voor u huiswaarts gaat is er nog een kleine versnapering
Uiterlijk 17.00 uur moeten we de Bergse bossen weer verlaten

Uiteraard is er weer een “de ADCA kraam” met oa;
Een ideeën bus
Een vrijwilligers-vacature bank
Kleine hulpmiddelen die u tegen een gereduceerd bedrag kunt u kopen
Loten verkoop voor de supportloop
Diverse ADCA gerelateerde folders en nog veel meer
Mochten er leden zijn die ook iets aan te bieden hebben, ik hoor dit graag.

U kunt zich voor deze ALV en LandelijkeContactDag aanmelden via contactdag@ataxie.nl of op 0174383823 Els Zwetsloot of via “postbus 120, 3150AC Hoek van Holland” met vermelding van uw naam en adres en uw eventuele begeleider. Voor leden en begeleiders is de toegang gratis. Toegang niet leden 5 euro. op rek.nr. NL30TRIO0198388845 t.n.v. ADCA vereniging Nederland ovv ALV2018

Hotel Bergse Bossen
Traaij 299
3971 GM Driebergen
E-mail: info@bergsebossen.nl
Tel: +31(0)34 35 28 150

Openbaar vervoer naar Hotel Bergse Bossen
Vanaf NS Station Driebergen – Zeist
Reist u met het openbaar vervoer naar Hotel Bergse Bossen?
U kunt vanaf station Driebergen-Zeist per bus of per taxi.
Met de bus
Vanaf het station gaan er bussen richting Driebergen. Bushalte Bergse Bossen bevindt zich direct voor de ingang van het hotel. Kijk bij de OV-planner voor meer informatie (adres voor bestemming: Bushalte Bergse Bossen, Driebergen).
Taxi
Aan de Driebergen-zijde van het station vindt u de taxistandplaats.
Bij de aanmelding kunt indien nodig aangeven of u vanaf het station gebruik wil maken van onze haal en breng service. Dit gaat vanaf de ‘Driebergen-zijde’ van het station.
NB houdt u de website van het station in de gaten want dit jaar wordt het verbouwd. https://www.stationdriebergenzeist.nl/veelgestelde-vragen

 Parkeergelegenheid
Gratis parkeren op het terrein van de Bergse Bossen.

Vriendelijke groet, en tot ziens op 2 juni.
Namens het bestuur, Henk van Lambalgen.