ANBI gegevens

De ADCA/Ataxie Vereniging Nederland is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), waardoor het belastingtarief op schenkingen en legaten 0% bedraagt. Die erkenning is ook voor u belangrijk. U kunt voor de inkomstenbelasting (IB) alleen aftrek krijgen voor giften aan een instelling met een ANBI status. Om die status te krijgen en te behouden moet de ADCA/Ataxie Vereniging Nederland een aantal zaken helder en openbaar op zijn website zetten.  Hieronder kunt u deze informatie vinden.

Naam van de instelling

ADCA/Ataxie Vereniging Nederland

RSIN/Fiscaal nummer

816594740

Statuten

Statuten

Contactgegevens

Postbus 91, 4000 AB Tiel
T: +31 (0)344-849 221 (Karin Hesselink, APN Backoffice B.V. Tiel)
E: info@ataxie.nl

Doelstelling

Het behartigen van zowel de individuele als de collectieve belangen van patiënten met ADCA/SCA, hun partners en andere betrokkenen, alsmede het bevorderen van hun sociaal-maatschappelijke activiteiten.

Hoofdlijnen beleidsplan

De meest recente versie van het beleidsplan vind u onder Beleidsplan 2016-2020 

Bestuur

Voorzitter:               

Gerard Kulker

Penningmeester:              

Gabrielle M. Donné-Op den Kelder

Lid Algemeen Bestuur:          

Arjan Wezel

Lid Algemeen Bestuur:       

Roderick van der Rest

Lid Algemeen Bestuur:       

Marlies Bergmans

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de ADCA/Ataxie Vereniging Nederland verlenen hun diensten onbezoldigd.

Jaarverslagen

De jaarverslagen

 

Pin It on Pinterest