Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
WMO commissie van de ADCA vereniging

Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet Maatschappelijke ondersteuning(WMO). Officieel heet deze wet WMO 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de WMO.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

    • begeleiding en dagbesteding;
    • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
    • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis;
    • opvang in geval van huislijk geweld en mensen die dakloos zijn. 

Ondersteuning die past bij de persoonlijke situatieMeldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie. Er volgt dan een zo geheten keukentafelgesprek.

Keukentafelgesprek met de gemeente: houd het heft in de hand
Het is belangrijk dat u de leiding neemt in het aanvragen van passende zorg of ondersteuning. Zoek dus voorafgaande aan het keukentafelgesprek op internet naar relevante informatie. Bedenk welke zorg of ondersteuning u nodig heeft. Denk na wat u zélf kunt én wat u kunt verwachten van uw  familie, vrienden en buren. En bedenk hoe de gemeente, huisarts of zorginstantie u beter kan helpen.

Recht op cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek
Vindt u het lastig om te bedenken welke zorg of ondersteuning u denkt nodig te hebben? Vindt u het vervelend om uw familie, vrienden of buren te vragen hoe zij u kunnen helpen? Of vindt u het om een of andere reden ingewikkeld om het keukentafelgesprek met de gemeente of wijkteam voor te bereiden? Dan kunt u een beroep doen op een cliëntondersteuner. Vanaf 2015 heeft iedereen die zorg of ondersteuning nodig heeft recht op gratis en onafhankelijke ndersteuning. De gemeente kan dit voor u regelen en betaald de ondersteuning. Deze persoon is wel onafhankelijk van de gemeente.

De WMO-commissie van de ADCA vereniging
Om het voor onze leden makkelijker te maken heeft het bestuur op deze verandering geanticipeerd. Er is een WMO-commissie in het leven geroepen, waarvan de vrijwilligers verspreidt over het land wonen. Leden van de vereniging kunnen op hen een beroep doen voor ondersteuning bij een keukentafelgesprek. Omdat de gemeenten nauwelijks een idee hebben van de beperkingen van mensen met ADCA, vindt het bestuur het belangrijk u daarbij een helpende hand te bieden. Naast iemand van de commissie kunt u ook kosteloos een beroep doen op ondersteuning van een onafhankelijk persoon. Bijvoorbeeld via de stichting MEE.
Bent u het niet eens met de besluitvorming dan kan de commissie u ondersteunen om beroep aan te tekenen.
We hebben al heel wat aanvragen gehad.

Een voorbeeld: Eén van onze leden had een verzoek om ondersteuning aangevraagd. Tijdens het intakegesprek waarin meneer om een driewielfiets via de WMO vroeg, kwamen ook vragen aan de orde over o.a. huishoudelijke zorg, een traplift en een scootmobiel.
Voor de driewieler was wel trapondersteuning nodig. Een ergotherapeut werd ingezet om aan te tonen dat dit voor meneer onontbeerlijk was. Ook werden er nog andere aanpassingen gerealiseerd zoals binders op de pedalen, waardoor hij een goede houvast heeft met de voeten. Meneer wilde de fiets betalen uit een PGB. Een PGB vergoedt niet het hele bedrag maar meneer kreeg wel 70% van de kosten.
ADCA was onbekend in de gemeente waar het gesprek plaatsvond. Het WMO-commissielid, die meneer bijstond, kon hem goed helpen met de ingewikkelde vragen en zodoende kon hij goed verwoorden wat hij nodig had.

De WMO-commissie van de ADCA vereniging.

Graag stel ik de WMO-commissieleden aan jullie voor:
Bianca Oudshoorn woont in Assen,

Esther van het Hof woont in Nijkerkerveen,

Leo Schott woont in Veendam,

Marijke Vos woont in Zoetermeer,
Yvonne Lutzke woont in Houten.

Voor meer informatie of een aanvraag voor ondersteuning kunt u terecht bij: WMO@ataxie.nl of yvonnelutzke@ataxie.nl of Postbus 120, 3150 AC, Hoek van Holland.

WMO nieuws

Tips voor hulpmiddelen en ondersteuning bij ADCA

Tips voor hulpmiddelen en ondersteuning bij ADCA Als ADCA patiënt kunt  u te maken krijgen met beperkingen in het dagelijks leven. Er zijn hiervoor diverse hulpmiddelen en vormen van ondersteuning beschikbaar. Het zoeken en verkrijgen hiervan wordt door veel patiënten...

WMO lezing van Stef Harweg, ALV 2016

12062016 Zoals beloofd hierbij dee gehele presentatie van Stef Harweg en zijn beantwoording van de vragen over de eigen bijdrage, die gesteld zijn op de ALV. Hier vind u zijn presentatie. Hier de beantwoording van de vragen over de eigen bijdrage uit de "Kleine gids...

Nieuwsbericht vanuit Ieder(in)

07042016 Nieuwsbericht vanuit Ieder(in) Gemeenten informeren hun burgers slecht over de eigen bijdragen voor de Wmo. En een kwart van de zorgvragers haakt af vanwege de hoogte ervan. Dit waren de schokkende uitkomsten van het onderzoek dat Ieder(in) en Binnenlands...