Sinds 2008 organiseert de commissie logenotenvakantieweken één à twee keer per jaar een vakantieweek voor de leden van de ADCA vereniging. Het doel van deze weken is om ervaringen te delen, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden en partners/mantelzorgers een week ontlasten van de zorg. Dit gebeurt door middel van een volledig verzorgde vakantieweek waarbij gasten kunnen deelnemen aan excursies en activiteiten. Ook wordt er ingespeeld op een eventuele zorgvraag van de gast.

Deze vakanties worden gefinancierd door een eigen bijdrage van de gasten, giften en fondswerving. Hiervoor zijn wij de fondsen die ons steunen erg dankbaar. In 2017 hebben de volgende fondsen het mogelijk gemaakt om de vakantieweken naar Hoogeloon te organiseren:

VSB fonds

 

 

Een samenleving is pas echt succesvol als iedereen meedoet. Als iedere deelnemer zich onderdeel voelt van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt.
En als iedereen zich kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren. VSB-fonds verleent financiële steun aan projecten die zo’n samenleving dichterbij brengen.

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe


De Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe ondersteunt organisaties die zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. De Fundatie richt zich op participatie, integratie en zelfredzaamheid. De doelgroepen zijn veelal – maar niet uitsluitend – jongeren, ouderen en mensen in bijzondere omstandigheden, zoals mensen met schulden, met een anderstalige achtergrond of met een handicap waarvoor extra steun gewenst is.

 

Ieder jaar worden deze weken op een andere plaats georganiseerd. Ook in 2018 willen we weer een vakantie organiseren. Deze week is van zaterdag 23/06/2018 – 29/06/2018 in Schoorl. De organisatie en de uitwerking van de vakantieweken ligt in handen van de commissie lotgenotenvakantie en vele vrijwilligers. Aan het einde van elke vakantieweek krijgen de gasten een evaluatieformulier. De feedback die hieruit komt wordt meegenomen bij de evaluatie en bij organisatie van de volgende vakantie. Op deze pagina kunt u een impressie zien van vroegere lotgenotenvakantie weken, ook staat er altijd een verslag in de ADCA krant.

Als u vragen heeft of zich aan wilt melden, kunt u via lotgenotenvakantie@ataxie.nl contact opnemen met de commissie.

 

Enkele beelden van de laatste lotgenotenvakantie in Strandhoeve in Overijssel