Lotgenotenvakantie

Sinds 2008 organiseert de commissie logenotenvakantieweken één à twee keer per jaar een vakantieweek voor de leden van de ADCA vereniging. Het doel van deze weken is om ervaringen te delen, een onbezorgde vakantieweek aan te bieden en partners/mantelzorgers een week ontlasten van de zorg. Dit gebeurt door middel van een volledig verzorgde vakantieweek waarbij gasten kunnen deelnemen aan excursies en activiteiten. Ook wordt er ingespeeld op een eventuele zorgvraag van de gast.

Deze vakanties worden gefinancierd door een eigen bijdrage van de gasten, giften en fondswerving. Hiervoor zijn wij de fondsen die ons steunen erg dankbaar. In 2016 hebben de volgende fondsen het mogelijk gemaakt om de vakantieweken naar Hoogeloon te organiseren:


Kans fonds
Kansfonds schept kansen

Kansfonds schept kansen voor mensen in kwetsbare situaties. We helpen initiatieven op weg die hen krachtiger maken. En die ervoor helpen zorgen dat ze erbij horen en een hoopvol perspectief hebben. Die initiatieven steunen we met geld en onze expertise.

Geïnspireerd door onze katholieke wortels staan we voor een hechte samenleving waarin ieder mens telt en meedoet. Dat bereiken we door om te zien naar elkaar. En door oog te hebben voor wat mensen wél kunnen. Dat is het begin van een rechtvaardige wereld.

VSB fonds
Een samenleving is pas echt succesvol als iedereen meedoet. Als iedere deelnemer zich onderdeel voelt van een groter geheel, een eigen plek heeft en erkenning krijgt.
En als iedereen zich kan ontwikkelen en een bijdrage kan leveren. VSB-fonds verleent financiële steun aan projecten die zo’n samenleving dichterbij brengen.

 

Ieder jaar worden deze weken op een andere plaats georganiseerd. Ook in 2017 willen we weer een vakantie organiseren. Deze week is van zaterdag 24 juni t/m vrijdag 30 juni in Baarlo (Overijssel). De organisatie en de uitwerking van de vakantieweken ligt in handen van de commissie lotgenotenvakantie en vele vrijwilligers. Aan het einde van elke vakantieweek krijgen de gasten een evaluatieformulier. De feedback die hieruit komt wordt meegenomen bij de evaluatie en bij organisatie van de volgende vakantie. Op deze pagina kunt u een impressie zien van deze weken, ook staat er een verslag in de ADCA krant.

Als u vragen heeft of zich aan wilt melden, kunt u via lotgenotenvakantie@ataxie.nl contact opnemen met de commissie.