Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 20/05/2017
10:30 - 17:00

Locatie
Congrescentrum De Schakel

Categorieën


Aan de leden van de ADCA vereniging Nederland (Lees ook de persoonlijke verzonden uitnodiging)
Hierbij nodigt het ADCA bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en de landelijke contactdag. Dit jaar heeft het bestuur voor de locatie De Schakel in Nijkerk gekozen.
Datum:      20 mei 2017.
Aanvang:  10:30 uur
Locatie:     de Schakel, Oranjelaan 10,Nijkerk

De Schakel

Programma
10:30 uur. Ontvangst met koffie.
11:00 uur Algemene Leden vergadering
12:45 uur Lunchpauze
13:45 uur Aanvang leden contact dag

Algemene Ledenvergadering:

Agenda met onder andere
Notulen ALV d.d. 23-04-2016. Volg de link voor de concept notulen
Jaarverslag 2016 Volg de link voor het gehele jaarverslag
Bestuurswijzigingen
per 24 mei 2017 aftredend en herkiesbaar Mevr. Yvonne Lutzke
per 24 mei 2017 aftredend en herkiesbaar Dhr. Egbert Veenstra
per 20 mei 2017 aftredend en niet herkiesbaar Mevr. Els Zwetsloot
Wisseling penningmeesterschap.
Meerjarenplan ADCA vereniging
Exemplaren van het jaarverslag met daarin opgenomen het financiële jaarverslag zijn tijdens de vergadering beschikbaar. Eventueel kan het ook per post toegezonden worden. Op de vergadering en op de website zullen de vergaderstukken ook beschikbaar zijn.

Aanvang ledencontactdag

13:45 In tegenstelling tot vorig jaar willen we de middagpresentatie beperken tot één presentatie van Bart van de Warrenburg van onze MAR met de actuele stand van zaken m.b.t. ADCA. Stand van zaken ten aanzien van onderzoeken etc.
14:45 uur  Korte pauze.
15:00 uur  Panel voor beantwoording van vragen, bestaande uit MAR leden en sprekers van deze middag. U wordt verzocht om zo mogelijk, vragen van te voren schriftelijk bij het bestuur in te dienen.
15:45 uur  Afronding van de landelijke contactdag dag.
16:15 uur Voor u huiswaarts gaat is er nog een kleine versnapering.
Uiterlijk 17.00 uur moeten we de Schakel gebouw weer verlaten.

Uiteraard is er weer een “de ADCA kraam” met oa; Een ideeën bus, Een vrijwilligers-vacature bank, Kleine hulpmiddelen die u tegen een gereduceerd bedrag kunt u kopen, aanzichtkaarten verkoop, de opbrengst komt ten goede aan onderzoek. Diverse ADCA gerelateerde folders en nog veel meer. Mochten er leden zijn die ook iets aan te bieden hebben, ik hoor dit graag.

U kunt zich voor deze ALV en LandelijkeContactDag aanmelden op
contactdag@ataxie.nl of op 0174383823 Els Zwetsloot of via “postbus 120, 3150AC Hoek van Holland” met vermelding van uw naam en adres en uw eventuele begeleider. Voor leden en begeleiders is de toegang gratis. Toegang niet leden 5 euro. op rek.nr NL30TRIO0198388845 t.n.v. ADCA vereniging Nederland ovv ALV2017

Vriendelijke groet, en graag tot ziens op 20 mei.
Namens het bestuur, Henk van Lambalgen.