Kaart wordt geladen...

Datum/Tijd
Date(s) - 02/06/2018
10:30 - 17:00

Locatie
Hotel Bergse Bossen.

Categorieën


Aan de leden van de ADCA vereniging Nederland (Lees ook de persoonlijke verzonden uitnodiging)
Hierbij nodigt het ADCA bestuur u uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en de landelijke contactdag. Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor de locatie Hotel Bergse Bossen.
Traaij 299
Driebergen.
Datum:      02 juni 2018.
Aanvang:  10:30 uur

Programma
10:30 uur. Ontvangst met koffie.
11:00 uur Algemene Leden vergadering
12:45 uur Lunchpauze
13:45 uur Aanvang leden contact dag

Algemene Ledenvergadering:

Agenda met onder andere
Notulen ALV d.d. 2017: Volg de link voor de concept notulen
Jaarverslag 2017: Volg de link voor het gehele jaarverslag
Bestuurswijzigingen
per 02 juni 2018 aftredend en niet herkiesbaar Henk van Lambalgen
Per 02 juni 2018 aftredend en herkiesbaar Gerard Kulker
Exemplaren van het jaarverslag met daarin opgenomen het financiële jaarverslag zijn tijdens de vergadering beschikbaar. Eventueel kan het ook per post toegezonden worden. Op de vergadering en op de website zullen de vergaderstukken ook beschikbaar zijn.

Aanvang ledencontactdag

Sprekers deze dag zullen zijn:
2 leden van de Medische advies raad
Gerard Kulker, voorzitter
Nadere informatie over de inhoud volgt nog

Na de sprekers is er gelegenheid om vragen te stellen aan het forum bestaande uit MARleden en Gerard Kulker

15:45 uur  Afronding van de landelijke contactdag dag.
16:15 uur Voor u huiswaarts gaat is er nog een kleine versnapering.
Uiterlijk 17.00 uur moeten we de Schakel gebouw weer verlaten.

Uiteraard is er weer een “de ADCA kraam” met oa; Een ideeën bus, Een vrijwilligers-vacature bank, Kleine hulpmiddelen die u tegen een gereduceerd bedrag kunt u kopen, aanzichtkaarten verkoop, de opbrengst komt ten goede aan onderzoek. Diverse ADCA gerelateerde folders en nog veel meer. Mochten er leden zijn die ook iets aan te bieden hebben, ik hoor dit graag.

U kunt zich voor deze ALV en LandelijkeContactDag aanmelden op
contactdag@ataxie.nl of op 0174383823 Els Zwetsloot of via “postbus 120, 3150AC Hoek van Holland” met vermelding van uw naam en adres en uw eventuele begeleider. Voor leden en begeleiders is de toegang gratis. Toegang niet leden 5 euro. op rek.nr NL30TRIO0198388845 t.n.v. ADCA vereniging Nederland ovv ALV2018.

Mochten er mensen van het station Driebergen opgehaald willen worden laat het dan bij uw aanmelding weten.

Vriendelijke groet, en graag tot ziens op 02 juni.
Namens het bestuur, Henk van Lambalgen.