Episodische ataxie

Wat is episodische ataxie? Episodische ataxie is het gevolg van een genetisch defect, een foutje in het erfelijk materiaal. Dit defect veroorzaakt verstoringen in de kleine hersenen, die vooral betrokken zijn bij het aansturen van bewegingen.Er bestaan 7 soorten...

SCA23 and opioid system

The team of Dineke Verbeek, UMCG (University Medical Center Groningen), discovered in a previous study that SCA23 is caused by mutations in a keyplayer of the opioid system. The opioid system controls pain, reward and addictive behaviors.In a subsequent study, the...

Wat veroorzaakt SCA23?

Het team van Dineke Verbeek van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) heeft in een eerdere studie ontdekt dat een mutatie in het opioïd systeem SCA23 veroorzaakt. Het opioïd systeem reguleert pijn, beloning en verslaving. In een vervolgstudie heeft het...

Europese Referentie Netwerken

Wat is een ERN?Europese Referentie Netwerken (ERNs) zijn virtuele netwerken van zorgverleners uit heel Europa. De netwerken zijn opgericht om kennis te bundelen over complexe zeldzame ziekten of aandoeningen die speciale behandelingen en zorg nodig hebben. Het is niet...

European Reference Networks

European Reference Networks approved by the Board of Member States of the European CouncilJanuary 12, 2017By Prof. Antonio Federico, Chairman EAN Scientific Committee, Chairman EAN Task Force on Rare Neurologic DiseasesOn the 15th December 2016 the European Reference...