Patiëntenversie Zorgstandaard ADCA

De patiëntenversie van de zorgstandaard is uit. Vers van de pers. Voor Leden van de vereniging is die verkrijgbaar bij de lotgenoten contact momenten, of op te vragen per post tegen verzendkosten, zodra de drukker ermee klaar is. Op internet is die nu al te zien. We...

Folder

We zijn blij met een nieuwe informatiefolder van de vereniging. Deze meer kleurrijke lay-out zal u zeker vaker tegenkomen in de berichtgeving en...

Patienten Informatie

De gedetailleerde patiënten informatie per ziektebeeld wordt momenteel geactualiseerd. Zo gauw deze informatie er wel is, wordt het op de site geplaatst. Met onderstaande links en links op andere pagina's van deze site denken wij dat er nu al veel...

Diversen

Richtlijn Niet Acute Cerebellaire Ataxie 2014   BBS document   SARA document    ...