Blog van de voorzitter “Eigen schuld”

Eigen schuld, dikke bult? Naar mate de jaren stijgen gaat ons lichaam niet meer zo flitsend als toen we 18 jaar waren. Dat is een gegeven waarmee ieder van ons die ouder wordt moet leren leven. Ook al proberen we het ouder worden te camoufleren door om ons lichaam...

Blog van de voorzitter “Leven in het verleden”

Leven in het verleden, biedt geen toekomst Naar mate mensen ouder worden, gaan zij zich meer bezighouden met hun herinneringen uit het verleden, dan met hun ervaringen in het heden. Vaak is het zo dat licht gaan dementeren hierbij een rol gaat spelen. Tegelijkertijd...

Blog van de voorzitter “Code rood”

Code rood We leven in een tijd van code rood. Zo is er al geruime tijd sprake van een code rood in Groningen. Zaterdagavond in het journaal zag ik de fakkeloptocht in Groningen. Vastberaden opgewonden rode hoofden met een strak, verbeten mondje en in de hand een...

Blog van de voorzitter “2017 de balans opmaken 2018”

Zo’n jaarwisseling geeft toch altijd een aparte sfeer. Het gevoel iets af te moeten sluiten en tegelijk klaar staan om iets nieuws te gaan beginnen. Ambivalente/tegenstrijdige gevoelens dus, die je eerder in verwarring brengen dan je op koers houden. Om me heen hoor...

Blog van de voorzitter “Knallend het jaar uit”?

Het jaar loopt langzaam naar zijn einde. Straks wordt het oude jaar met daverende knallen en schitterend vuurwerk ‘aangespoord’ om in het niets te verdwijnen. Daarna resten ons alleen nog onze herinneringen aan het jaar 2017. Dit jaar mag het trouwens nog, zelf...

Blog van de voorzitter “Als zand dat je door de vingers glipt”

Al eeuwen is de mens bezig om de dingen om zich heen te beheersen en daarmee te zorgen voor zijn eigen veiligheid. In onze tegenwoordige tijd wordt hij hierin bijgestaan door de overheid en andere belangrijke instanties, die voor een deel de sociale controle van...