In 2017 heeft de vereniging een ledenraadpleging gehouden. Uiteraard stellen we graag de uitkomsten hiervan beschikbaar.
Via deze link kunt u het verslag lezen
Het bestuur bedankt een ieder die heeft meegewerkt aan deze enquête. Uitkomsten uit de raadpleging geven ons weer nieuwe impulsen om het verenigingswerk te verbeteren waar nodig.